Mijlpalen

 

2002    Winnen van een Safety Award uitgereikt door door Amsterdam Airport Schiphol.
(Als blijk van erkenning van de inspanningen om veiligheid te promoten en een voorbeeldfunctie te zijn op veiligheidsgebied).

2005    Initiator van een milieubeheersysteem met behulp van e-noses.
(een early warning systeem om snel en vroegtijdig bodemvervuiling te kunnen detecteren).

2008    Initiator en eigenaar van de eerste Kerosine Vapour Processing System [KVPS].
(Een innovatief systeem dat vluchtige organische stoffen [VOS] emissies kan reduceren en een Arbo-probleem van tankauto chauffeurs oplost).

2009    Behalen met alle collega’s een resultaat van 10 jaar zonder ongevallen met verzuim
(komt overeen met 5.000.000 gewerkte uren zonder ongevallen met verzuim).

2009    Oprichter en eerste voorzitter van Amsterdam Mutual Aid System [AMAS].
(Een samenwerkingsproject van oliemaatschappijen en opslagterminals in het Westelijk Havengebied van Amsterdam en Schiphol ten aanzien van brandbestrijding bij grote calamiteiten).

2010    Gedurende 15 jaar voorzitter van regionale- en nationale adviesraden Procestechniek.
(Samenwerkingsverband tussen bedrijven, opleidingsinstituten en VAPRO, VAkopleiding PROcestechniek).

2012    Bereikt met het volledige bedrijfsteam niveau 4 van 5 op de HRO [High Reliability Organization] ladder.
(Volgens de Hearts and Minds methodiek hebben we aantoonbaar trede 4 (Pro-Actief) van de Hudson ladder bereikt).

2013    Oprichter en eerste voorzitter van het Platform Industriële Incidentbestrijding [PII].
(Als vervolg op de uitwerking van AMAS en de samenwerking met AYMA [een PPS constructie met de regionale overheid] ontstaat er een landelijke belangstelling om op dit Publiek Private Terrein te gaan samenwerken).

2013    Introductie van hydrantcarts voor het tanken van vliegtuigen.
(als initiator en projectcoördinator een effectieve, milieuvriendelijker en efficiëntere wijze van vliegtuig tanken geïntroduceerd op Schiphol).

2014    Enkele jaren een Excellent beoordeling van de bedrijfsvoering van de coördinatie, opslag en distributie van vliegtuigbrandstof op onze nationale luchthaven Schiphol.
(Tijdens jaarlijks uitgevoerde audits door aandeelhouders verenigd in JIG (Joint Inspection Group) werd enkele jaren de classificatie Excellent toegekend).