De pijlers waarop de missie van Safe&Sound Consultancy rust: 

  • Het geven van veiligheidsadviezen aan bedrijven en overheidsinstellingen (al dan niet in een Publiek Private Samenwerkingsconstructie (PPS)), op het gebied van algemene (externe-, proces-) veiligheid, BRZO veiligheid (Besluit Risico Zware Ongevallen), de veiligheidscultuur binnen organisaties, distributie en opslag van gevaarlijke stoffen en productsamenstelling van die stoffen; Of door het aanvaarden van:
  • Interim-management binnen de onder andere hierboven genoemde aandachtsgebieden; alsmede
  • Het deelnemen in en het voeren van bestuur over andere ondernemingen en vennootschappen, het financieren, het verlenen van garanties en het stellen van zekerheid voor verplichtingen van de vennootschap en anderen,
  • En al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

 

Werkterrein

Vanuit het midden van het land aan de rand van het groene hart in Wilnis bedien ik heel Nederland. Gezien het internationale karakter van de vliegtuigbrandstofindustrie, behoort mondiale inzet tot de mogelijkheden.